Aktualności

Wykaz dokumentów na obronę w roku akademickim 2018/2019

« wróć
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA OBRONĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Prace dyplomowe należy składać w dziekanacie 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. Pracy nie należy oprawiać, kartki z pracą należy przedziurkować i przewiązać sznurkiem naturalnym (do pobrania w dziekanacie), spakować w białą teczkę. Na stronie tytułowej pracy musi być adnotacja (praca przyjęta) i podpis promotora, wraz z datą, iż zatwierdza przedkładaną pracę dyplomową. Uwaga – praca bez podpisu nie zostanie przyjęta. Praca powinna być drukowana dwustronnie: 2 strony na arkusz (plik/drukuj/2 strony na arkusz).

Do Dziekanatu należy złożyć również:
 • Legitymację– jeśli student zagubił legitymacje to musi wypełnić oświadczenie o zagubieniu legitymacji – dostępne w Dziekanacie;
 • Kartę obiegową, która potwierdza:
  • Rozliczenie z biblioteką,
  • Rozliczenie finansowe – potwierdza dziekanat
  • Zwrot legitymacji studenckiej – potwierdza dziekanat w momencie składania teczki.
 • 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm podpisane ołówkiem (imię, nazwisko, numer albumu)
 • Płytę z wersją pracy w formacie WORD i PDF opisaną imieniem i nazwiskiem, numerem albumu i tytułem pracy oraz umieszczoną w papierowej kopercie ( koperta musi być opisana tak samo jak płyta). Załączniki do pracy należy zapisać w osobnym pliku (WORD i PDF). Istotne jest, aby na płycie znajdowała się praca włącznie ze stroną tytułową. W przypadku kierunku Administracja płyta powinna również zawierać nagraną prezentację w programie PowerPoint.
 • 2 oświadczenia o samodzielności pisania pracy(należy dołączyć jako ostatnia strona pracy + jedno luzem )
 • Karta egzaminacyjna ze wszystkimi wpisami.
 • Zgoda na przetwarzanie danych w związku z pisaniem pracy dyplomowej – jeśli w pracy użyta została pełna nazwa instytucji, z której wykorzystane były dane (druk do pobrania w Dziekanacie)
 • Informujemy, iż do momentu złożenia dokumentów na obronę, należy uregulować wszystkie opłaty i dostarczyć dowody uiszczenia tych wpłat (przypominamy o konieczności uregulowania odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat).

 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY W ROKU 2019:
 1. czesne opłacone do miesiąca lipca włącznie (zgodnie z umową finansową dla kierunku Zarządzanie, Administracja)
 2. opłata administracyjna w wysokości 290 zł,
 3. opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,
 4. ewentualne odsetki za nieterminowe wpłaty
 5. opłata za elektroniczną legitymację 17 zł (jeśli jeszcze nie została dokonana)

 

Wszystkie opłaty należy uregulować do dnia złożenia pracy.

Oznacza to, że na dzień złożenia pracy w Dziekanacie student zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty również za miesiąc lipiec, opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu i ewentualne odsetki.

Przypominamy, że:

 

Podajemy terminy obron:
 1. 6 lipca 2019 - pracę należy złożyć do 31.05.2019
 2. 21/22 września 2019 (termin może ulec zmianie) - pracę należy złożyć do 31.07.2019
 3. 1 zjazd października 2019 - pracę należy złożyć do 30.09.2019

Wykaz dokumentów na obronę w roku akademickim 2018/2019 - ADMINISTRACJA

Wykaz dokumentów na obronę w roku akademickim 2018/2019 - ZARZĄDZANIE I STOPNIA