Aktualności

Wybory Specjalności - Administracja i Zarządzanie I stopnia

« wróć

2019.03.28. Wybory specjalności - Administracja

 

Informacja Dziekana o zasadach wyboru specjalności i promotora na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 1. Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku administracja dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 oraz Promotora, który poprowadzi seminaria specjalizacyjne. Specjalność będzie realizowana na 5 i 6 semestrze studiów.
 2. Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się w karcie wyboru specjalności.
 3. Prezentacje specjalności odbędą się na zjeździe 6-7.04.2019 r.
 4. Wyboru specjalności dokonuje się przez wypełnienie formularza - karty wyboru specjalności. W formularzu - karcie wyboru student zaznacza 2 preferowane specjalności.
 5. Wykaz Promotorów znajduje się w karcie wyboru Promotora. Można wybrać sugerowanego Promotora, który prowadzi seminaria w konkretnej specjalności, bądź ewentualnie wpisać swoją propozycję.
 6. Wybór specjalności i Promotora będzie odbywał się w dniach 11.05 do 12.05.2019 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 12.05.2019 roku do godziny 15.30 zostaną dopisane do specjalności, na których pozostaną wolne miejsca.
 7. Dnia 12.05.2019 r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność oraz wyniki wyborów Promotora. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność tj. do dnia 26.05.2019 roku.

Skrócony harmonogram wyborów:

 • Wybory odbędą się na zjeździe 11-12.05.2019
 • Ogłoszenie wyboru specjalizacji 12.05.2019
 • Ewentualne odwołania do 26.05.2019

 

2019.03.28 Wybory specjalności i specjalizacji - Zarządzanie I stopnia

Informacja Dziekana o zasadach wyboru specjalności// seminarium specjalizacyjnego na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 1. Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2019/2020. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór specjalności, w ramach, której funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Seminarium specjalizacyjne będzie realizowane na 5 i 6 semestrze studiów.
 2. Wykaz zawierający nazwy specjalności i seminariów specjalizacyjnych znajduje się w karcie specjalności i seminariów specjalizacyjnych.
 3. Wyboru specjalności dokonuje się przez złożenie podpisu przy konkretnej specjalności na karcie specjalności, która będzie udostępniona na zajęciach.
 4. Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób.
 5. Prezentacje specjalności odbędą się na zjeździe III - 06/07.04.2019.
 6. Wybór specjalności będzie odbywał się na zjeździe IV w dniach 27.04.2019 - 28.04.2019 r. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 28.04.2019 r. zostaną dopisane do seminariów specjalizacyjnych, na których pozostaną wolne miejsca.
 7. Dnia 11.05.2019r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych seminariów specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na dane seminarium. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalizację tj. do dnia 25.05.2019 r.
 8. Wyborem specjalności kieruje Wydziałowa Komisja Jakości, której koordynatorem jest dr Michał Tumielewicz. Koordynator udziela studentom niezbędnej pomocy oraz podejmuje w uzasadnionych przypadkach decyzje o zmianie specjalizacji. Odwołania od decyzji Koordynatora rozstrzyga Dziekan Wydziału.
 1. Właściwy wybór promotorów odbędzie się na 1 zjeździe semestru 5, natomiast podczas wyborów specjalności należy dokonać wstępnego wyboru promotorów.