Nasi wykładowcy

UTW

Nasi wykładowcy

Grzegorz Ignatowski, dr hab., od 2011 r. profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Studiował na uniwersytetach w Lublinie i Warszawie, habilitował na Uniwersytecie Opolskim. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Gościnnie prowadził wykłady na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu. Aktualnie zajmuje się etyką w biznesie, źródłami rasizmu, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi i politycznymi na Bliskim Wschodzie oraz edukacją ekologiczną. 

Uczestnik wielu konferencji i międzynarodowych spotkań, między innymi w USA, Francji, Belgii i w Państwie Izrael. W 2007 r. w jerozolimskim Instytucie Bohaterów i Męczenników Holokaustu Yad Vashem uczestniczył w seminarium na temat źródeł, skutków i znaczenia Holokaustu, a 2001 r. w Stanach Zjednoczonych był członkiem oficjalnej delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Biuro ds. Kontaktów z Diasporą Żydowską). Autor ośmiu książek oraz około stu artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Dobrze posługuje się językiem francuskim i angielskim, biernie rosyjskim. Prywatnie zajmuje się literaturą angielską, szczególnie dziełami Josepha Conrada.

Dr Adam Gogacz, Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Obronił na UŁ doktorat dotyczący początków Uniwersytetu Krakowskiego. Od wielu lat nauczyciel akademicki, zaangażowany w pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. 

Obecnie związany ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Promotor ponad 60 prac magisterskich i 100 licencjackich z pedagogiki. Wiele lat piastował funkcje rektorskie oraz dziekańskie na kierunkach humanistycznych.

Zainteresowania naukowe i prowadzone obecnie badania: Filozofia i pedagogika społeczna, filozofia praktyczna – badania dotyczące edukacji włączającej, rodzin alternatywnych, filozofii stosowanej.

Udział w grantach, stażach naukowych:
  • SUN – Central European University, CARA, “Issues and Resources in Central Europe for Research on the Middle Ages”, Budapest 2000.
  • Grant KBN: Opracowanie i wydanie mów rektorskich z XV w. z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź 2000-2001.
Udział w projektach międzynarodowych:
  • Projekt LAPECO (Laboratorium Kompetencji Społecznych) – wpisany na listę ekspertów europejskich w dziedzinie kompetencji społecznych, 2011.
  • Projekt DISTINC (Kształcenie zawodowe nauczycieli w edukacji włączającej) – współautor materiałów dydaktycznych, 2011-2012.
  • Projekt ETM (Rozwój szkoleń z wykorzystaniem e-learningu), 2012.

Dr Beata Glinkowska, Adiunkt w Zakładzie Teorii Zarządzania. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność- zarządzanie firmą. Stopień magistra uzyskała w 2001 roku. Praca magisterska nt. "Projektowanie strategii w firmie". 

Stopień doktora uzyskała w 2008 roku. Praca doktorska nt. "Zarządzanie procesem tworzenia grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce-na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska" napisana została pod kierunkiem naukowym Prof. Bogusława Kaczmarka.

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół grup kapitałowych w Polsce, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami zmian i projektowania strategii w organizacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora naczelnego w przedsiębiorstwie prywatnym i dyrektora- likwidatora w zakładzie budżetowym.