Dziekan Filii w Zduńskiej Woli i Sieradzu

dr Bartłomiej Stopczyński 

e-mail: bstopczynski@spoleczna.pl

Konsultacje: podczas zjazdów, kontakt z dziekanatem

Dyrektor Wydziału w Zduńskiej Woli i w Sieradzu

Mariusz Glinkowski

e-mail: mglinkowski@san.edu.pl

Konsultacje: środy 15:00-17:00