Dziekan Wydziału w Zduńskiej Woli

dr Rafał Jóźwicki

e-mail: rjozwicki@san.edu.pl 

Konsultacje: podczas zjazdów, kontakt z dziekanatem

Dyrektor Wydziału w Zduńskiej Woli i w Sieradzu

Mariusz Glinkowski

e-mail: mglinkowski@san.edu.pl

Konsultacje: środy 15:00-17:00