Dziekan Filii w Zduńskiej Woli

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

e-mail: akolodziejska@san.edu.pl