Władze Uczelni

Rektor

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji, zarządzania i finansów

dr hab. Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

Prorektor ds. rozwoju

dr inż. Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. nauki

prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

dr Krzysztof Kandefer, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Prorektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk