Władze Uczelni

Rektor

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji, zarządzania i finansów

dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. badań naukowych i internacjonalizacji

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektor ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik  Rektora ds. organizacji dydaktyki

 dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Prorektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk