Powrót

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

I semestr /zimowy/ 

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2020 roku do 7 marca 2021 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19 października 2020 i trwają do 14 lutego 2021 r.
 3. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
 4. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 15 lutego do 28 lutego 2021 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 1 marca do 7 marca 2021 r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 8 marca do 30 września 2021 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 8 marca 2021 r. i trwają do 27 czerwca 2021 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
 4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 13 do 30 września 2021 


Od 10 lipca do  12 września 2021 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

STUDIA NIESTACJONARNE:

I semestr (zimowy)

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2019 roku do 7 lutego 2020 roku
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2019 r. i trwają do 24 stycznia 2020 r.
 3. Dni Rektorskie - 31 października 2019 r.
 4. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.

II semestr (letni)

 1. Semestr letni trwa od 17 lutego do 30 września 2020 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 17 lutego 2020 r. i trwają do 5 czerwca 2020 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
 4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 8 czerwca do 19 czerwca 2020 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 14 do 30 września 2020 r.

Od 20 czerwca do 14 września 2020 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki
 


 

   Semestr zimowy           Semestr letni
  Zjazdy B       Zjazdy B
1. 12/13.X     1. 29.II/1.III
2. 26/27.X     2. 14/15.III
3. 16/17.XI     3. 28/29.III
4. 30.XI/1.XII     4. 18/19.IV
5. 14/15.XII     5. 9/10.V
6. 18/19.I     6. 23/24.V
7. 1/2.II     7. 6/7.VI
8. 8/9.II (E)      8. 20/21.VI
9. 15/16.II (E, P)      10. 4/5.VII (E)
10. 10.II-1.III (P)     11. 14-30.IX (P)

*Harmonogram może ulec zmianie z powodów niezależnych od Uczelni