Powrót

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

I semestr /zimowy/ 

  1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2020 roku do 7 marca 2021 roku.
  2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19 października 2020 i trwają do 14 lutego 2021 r.
  3. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
  4. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 15 lutego do 28 lutego 2021 r.
  5. Sesja poprawkowa - od 1 marca do 7 marca 2021 r.

II semestr /letni/

  1. Semestr letni trwa od 8 marca do 30 września 2021 r.
  2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 8 marca 2021 r. i trwają do 27 czerwca 2021 r.
  3. Wakacje wiosenne - od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
  4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.
  5. Sesja poprawkowa - od 13 do 30 września 2021 


Od 10 lipca do  12 września 2021 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH