Kontakt z wykładowcą

Logowanie


Dostęp do tej części serwisu jest dozwolony tylko dla studentów SAN Łódź i wymaga zalogowania.


LOGOWANIE DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH ROCZNIKÓW:
Login: numer indeksu
Hasło: 4 pierwsze cyfry numeru PESEL + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p

LOGOWANIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU (rozpoczynających studia w SAN Łódź w bieżącym roku akademickim):
Login: pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko np.: Jan Kowalski (w loginie należy wpisać JKowalski)
Hasło: pięć ostatnich cyfr numeru PESEL

LOGOWANIE DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW:
Login: pierwsze litery imienia i całe nazwisko
Hasło dla obcokrajowców: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia
Logowanie