Dyplomowanie

Dyplomowanie

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA OBRONĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
 1. Zgodnie z zarządzeniem Rektora obrony mogą odbywać się w terminach 01- 14 lipca 2020 r.

 2. Do momentu obowiązywania obostrzeń epidemiologicznych egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w systemie on-line.

 3. Dla ułatwienia procedury obrony w załączeniu przesyłam Schemat procedury obiegu dokumentacji, w którym krok po kroku objaśnione są etapy postępowania. Prosimy nie zwlekać z przesłaniem w formie elektronicznej zatwierdzonej przez promotora pracy, ponieważ zbyt późne jej przesłanie może mieć wpływ na zbyt długie oczekiwanie na wynik z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

 4. Po otrzymaniu informacji o wyniku z JSA komplet oryginalnych dokumentów przesyłacie na adres:

ADMINISTRACJA:

Społeczna Akademia Nauk

Filia w Sieradzu

ul. Piłsudskiego 5

98-200 Sieradz

ZARZĄDZANIE I STOPNIA:

Społeczna Akademia Nauk

Filia w Zduńskiej Woli

ul. Wileńska 3

98-220 Zduńska Wola

Dokumenty można również dostarczyć osobiście i złożyć w skrzynce odbiorczej umieszczonej w wejściu do Filii w tzw. (przejściówce). Dokumenty te zostaną wyjęte po minimum 3 dniach!

 1. Przez komplet dokumentów należy rozumieć umieszczone w nieopisanej, białej teczce:

  - praca wydrukowana według wzoru (4 strony pracy wydrukowane na 1 kartce dwustronnie), przedziurkowana i przewiązana naturalnym sznurkiem;

  - płyta z nagraną pracą w formacie WORD i PDF, w papierowym opakowaniu na płyty, podpisaną imieniem i nazwiskiem studenta, nr albumu oraz tytułem pracy, załączniki do pracy należy zapisać na płycie w osobnym pliku. W przypadku kierunku Administracja płyta powinna również zawierać nagraną prezentację w programie PowerPoint.

  - wypełnione oświadczenie o samodzielności pisania pracy dołączone jak ostatnia strona pracy oraz jedno luzem;

  - wypełniony formularz wyboru specjalności i specjalizacji;

  - wypełniona ankieta Badanie losów zawodowych absolwenta;

  - karta obiegowa;

  - zdjęcia (5 sztuk w formacie 4,5x 6,5) podpisane ołówkiem- imię i nazwisko oraz nr albumu;

  - legitymacja studencka (student może zachować legitymację najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.);

  - zgoda na przetwarzanie danych w związku z pisaniem pracy dyplomowej- jeśli w pracy użyta została pełna nazwa instytucji, z której wykorzystane były dane

 1. Wszystkie opłaty należy uregulować do dnia złożenia pracy. Oznacza to, że na dzień złożenia pracy w Dziekanacie student zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty również za miesiąc lipiec, opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu i ewentualne odsetki. Z uwagi na trwającą pandemię opłatę administracyjną możecie uregulować najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem obrony, jednakże zachęcamy do terminu 2 tygodni aby uniknąć możliwych „korków”.


 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY W ROKU 2020:
 1. czesne opłacone do miesiąca lipca włącznie (zgodnie z umową finansową dla kierunku Zarządzanie, Administracja)
 2. opłata administracyjna w wysokości 290 zł,
 3. opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,
 4. ewentualne odsetki za nieterminowe wpłaty
 5. opłata za elektroniczną legitymację 17 zł (jeśli jeszcze nie została dokonana)
Przypominamy, że:

Wykaz dokumentów na obronę lato 2020 - ADMINISTRACJA

Wykaz dokumentów na obronę lato 2020- ZARZĄDZANIE