Dyplomowanie

Dyplomowanie

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA OBRONĘ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
 1. Zgodnie z zarządzeniem Rektora obrony mogą odbywać się w terminach 01- 14 lipca 2021 r

 2. Przez komplet dokumentów należy rozumieć umieszczone w nieopisanej, białej teczce (najlepiej na gumkę):

  - praca wydrukowana według wzoru (4 strony pracy wydrukowane na 1 kartce dwustronnie), przedziurkowana i przewiązana naturalnym sznurkiem;

  - płyta z nagraną pracą w formacie WORD i PDF, w papierowym opakowaniu na płyty, podpisaną imieniem i nazwiskiem studenta, nr albumu oraz tytułem pracy, załączniki do pracy należy zapisać na płycie w osobnym pliku. 

  - wypełnione oświadczenie o samodzielności pisania pracy dołączone jedno jako ostatnia strona pracy oraz jedno luzem;

  - wypełniony formularz wyboru specjalności i specjalizacji;

  - wypełniona ankieta Badanie losów zawodowych absolwenta;

  - karta obiegowa;

  - legitymacja studencka (student może zachować legitymację najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.);

  - zgoda na przetwarzanie danych w związku z pisaniem pracy dyplomowej- jeśli w pracy użyta została pełna nazwa instytucji, z której wykorzystane były dane

 1. Wszystkie opłaty należy uregulować do dnia złożenia pracy. Oznacza to, że na dzień złożenia pracy w Dziekanacie student zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty również za miesiąc lipiec, opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu i ewentualne odsetki.


OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY W ROKU 2021:
 1. czesne opłacone do miesiąca lipca włącznie (zgodnie z umową finansową dla kierunku Zarządzanie, Administracja)
 2. opłata administracyjna w wysokości 290 zł,
 3. opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,
 4. ewentualne odsetki za nieterminowe wpłaty
 5. opłata za elektroniczną legitymację 17 zł (jeśli jeszcze nie została dokonana)
Przypominamy, że:
 • czesne należy wpłacać na indywidualny nr konta,
 • wszystkie inne opłaty należy przelewać na konto ogólne uczelni:
 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
 • BANK MILLENNIUM SA Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

Wykaz dokumentów na obronę lato 2021 - ADMINISTRACJA

Wykaz dokumentów na obronę lato 2021- ZARZĄDZANIE