Zasady rekrutacji

Zostań studentem SAN i od października rozpocznij studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Filia w Zduńskiej Woli i w Sieradzu.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 15 maja i potrwa do 15 października 2020 roku. Oferujemy dwa kierunki: administracja i zarządzanie w formie niestacjonarnej oraz on-line. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą SAN w zakładce OFERTA.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

KROK 1

Załóż konto na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl *

  • użyty przy rejestracji adres e-mail będzie Twoim loginem do systemu
  • zapamiętaj ustawione hasło
  • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym (kliknij w link i aktywuj konto)

*system rekrutacyjny będzie odblokowany 15 maja br.


KROK 2

Uzupełnij swój profil

  • wprowadź dane, o które jesteś proszony przez system
  • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawny proces rekrutacji

KROK 3

Wybierz kierunek studiów


KROK 4

Dokonaj opłat kwalifikacyjnych

  • zanim dokonasz opłat, sprawdź zakładkę promocje i skorzystaj z przygotowanych zniżek
  • wymagane opłaty to:
   • rejestracyjna (100 zł),
   • wpisowa (zależna od promocji czasowej),
   • za legitymację studencką (22 zł) 
  • opłaty wnosisz na indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

KROK 5

Dostarcz wymagane dokumenty do Biura Rekrutacji*

  • sprawdź jakie dokumenty musisz dostarczyć

w obecnej sytuacji termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN będzie uzgadniany indywidualnie z kandydatem

 

Lokalne Biura Rekrutacji

 

Zduńska Wola, ul. Wileńska 3

Telefon kontaktowy 43 823 25 10 
E-mail: zdunskawola@san.edu.pl

Sieradz, ul. Piłsudskiego 5

Telefon kontaktowy: 604 151 995 
E-mail: sieradz@san.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • formularz rekrutacyjny (do wypełnienia on-line)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto uczelni
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (22 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz rekrutacyjny(do wypełnienia on-line)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (22 zł)