Zasady rekrutacji

Zostań studentem SAN i rozpocznij studia I, II stopnia lub podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli od października 2022 roku.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 11 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów w zakładce OFERTA:

ZARZĄDZANIE I STOPNIA

 • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • e-commerce i marketing
 • Zarządzanie logistyczne
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zarządzanie organizacjami transnarodowymi NOWOŚĆ
 • Zarządzanie bezpieczeństwem NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE II STOPNIA

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • e-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Menedżer organizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

 

Osoby, które już były studentami SAN, ale nie dokończyły kształcenia (rezygnacja, skreślenie z listy studentów) nie przechodzą rekrutacji online. Tacy kandydaci proszeni są o kontakt z Dziekanatem kierunkowym w celu reaktywacji na studia. 

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

KROK 1

Załóż konto na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl*

  • użyty przy rejestracji adres e-mail będzie twoim loginem do systemu
  • zapamiętaj ustawione hasło
  • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną (kliknij w link i aktywuj konto)

*system rekrutacyjny odblokowany zostanie 11 kwietnia 2022 roku

KROK 2

Uzupełnij swój profil

  • wprowadź dane, o które jesteś proszony przez system
  • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawny proces rekrutacji

KROK 3

Wybierz kierunek studiów

KROK 4

Dokonaj opłat kwalifikacyjnych

  • zanim dokonasz opłat, sprawdź zakładkę promocje i skorzystaj z przygotowanych zniżek
  • wymagane opłaty to:
   • rejestracyjna (100 zł),
   • wpisowa (zależna od promocji czasowej),
  • opłaty wnosisz na indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

KROK 5

Dostarcz wymagane dokumenty do Biura Rekrutacji**

 

Ważne!!

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura, wysyłając e-mail na adres: pomoc.rekrutacja@san.edu.pl 
 • W innych kwestiach związanych z procesem rekrutacji skontaktuj się z biurem telefonicznie tel.: 43 823 25 10 lub mailowo: zdunskawola@san.edu.pl 

Lokalne Biura Rekrutacji

 

Zduńska Wola, ul. Wileńska 3

Telefon kontaktowy 43 823 25 10 
E-mail: zdunskawola@san.edu.pl

 

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto uczelni
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (22 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (22 zł)