Rekrutacja 2019/2020

Na studia do Zduńskiej Woli i Sieradza można się rekrutować od 15 maja do 30 września, od wtorku do czwartku  w godzinach pracy dziekanatu. 

Zduńska Wola, ul. Wileńska 3

Telefon kontaktowy 43 823 25 10 
E-mail: zdunskawola@san.edu.pl

Sieradz, ul. Piłsudskiego 5

Telefon kontaktowy: 604 151 995 
E-mail: sieradz@san.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • formularz rekrutacyjny (do wypełnienia on-line)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto uczelni
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (22 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz rekrutacyjny(do wypełnienia on-line)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (22 zł)