Promocje i opłaty

PROMOCJE REKRUTACYJNE NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz pozostałych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś!

Promocje czasowe

Promocja Summer Time - zyskaj nawet do 2600 zł

Zapisz się na studia i zyskaj nawet do 2600 zł dzięki promocji Last Minute

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł
 • obniżka czesnego na I roku studiów nawet do 2200 zł

Kandydaci zapisujący się do 15 października 2022 roku na pierwszy semestr studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz magisterskich w roku akademickim 2022/2023 zostają zwolnieni z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł oraz stają się uprawnieni do uzyskania umorzenia określonej części miesięcznego czesnego.

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie telefonicznie 604 151 799 lub mailowo zdunskawola@san.edu.pl

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

Wszyscy maturzyści rekrutujący się na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.  

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł obniżka wpisowego do 0 zł*

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

* Tegoroczni maturzyści przy zapisie do 31 października 2022 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie telefonicznie 604 151 799 lub mailowo zdunskawola@san.edu.pl

Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł obniżka wpisowego do 0 zł

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem 
  www.e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

Absolwenci SAN przy zapisie na studia do 31 października br. ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł, po 30.09 obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie telefonicznie 604 151 799 lub mailowo zdunskawola@san.edu.pl

Pozostałe promocje

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

Promocja obowiązuje do 30.09.2022 roku.

Zniżka rodzinna

Z rodziną studiujesz taniej! W SAN oszczędzasz 5% czesnego! 

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny:

 • małżeństwo,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dzieci,

oszczędzasz 5% czesnego w semestrach, w których studiują jednocześnie obydwie osoby.

Zniżka dla rodzin wielodzietnych

Jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny? W SAN oszczędzasz 5% czesnego!

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

ZNIŻKA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Za mundurem idą zniżki! W SAN oszczędzasz 5% czesnego!

Kandydatom będącym przedstawicielami polskich służb mundurowych w pierwszym semestrze nauki przysługuje zniżka w wysokości 5% czesnego. 

PROMOCJA 50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za semestr zimowy do 5.10, za semestr letni do 5.03

** jednorazowo za cały rok studiów do 5.10

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

Promocja dla Kandydatów na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Promocja - 0 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni na wyższy semestr

Promocja 0 zł dla Kandydatów zapisujących się na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Zastanawiasz się nad zmianą Uczelni? Wybierz SAN i oszczędź nawet do 900 zł na starcie! Kandydaci zapisujący się na semestr wyższy niż pierwszy lub przenoszący się z innej Uczelni na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie otrzymują zniżkę w opłacie wpisowej w wysokości 400 zł* oraz zostają zwolnieni z opłat za ewentualne różnice programowe.

Kandydat otrzymuje zniżkę, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie* komplet wymaganych dokumentów
 • oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 15.09.2022 roku

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz nowej legitymacji studenckiej (22 zł).

Regulamin promocji stałych i czasowych dostępny jest w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi lub w Filiach

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z UE*, cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł 0 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - 800 zł 0 zł

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe należy uiścić na 

 • indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres zdunskawola@san.edu.pl