Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

  • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

  • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź
  • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz opłatę za legitymację studencką należy uiścić na 

  • indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres zdunskawola@san.edu.pl lub sieradz@san.edu.pl