Aktualności

Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

« wróć

Możesz zostać naszym praktykantem lub stażystą, jeśli ukończyłeś
przynajmniej gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
i w dniu rozpoczęcia praktyk lub stażu nie będziesz miał
skończonych 30 lat.


Zachęcamy też studentów II–V roku i absolwentów uczelni wyższych,
którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, aby nadsyłali formularze
aplikacyjne, CV i listy motywacyjne.


Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci
kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie,
administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość,
ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.