Szkolenia

Automotywacja

Kompetencje przyszłości 2030 – zdobądź przydatne umiejętności dzięki szkoleniom SAN!

Na przestrzeni najbliższych lat będziemy świadkami wielu istotnych zmian na rynku pracy. Firmy już dziś stają przed koniecznością adaptacji do nowych uwarunkowań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, dlatego oczekują od pracowników kompetencji i umiejętności, które pomogą w dalszym rozwoju.  

Boom na nowoczesne technologie, automatyzacja procesów i inne globalne megatrendy już niedługo spowodują, że wiele spośród obecnie istniejących zawodów przestanie istnieć, pojawią się nowe specjalizacje i tzw. „zawody przyszłości”. Raport „Future of Skills Employment in 2030” wskazuje, że ok 70% obecnych pracowników będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej pracy w następstwie przyszłych trendów gospodarczych i zapotrzebowania na nowe kompetencje i umiejętności.   

Raport „The Future of Jobs” Światowego Forum Ekonomicznego podaje, że w związku z rozwojem technologii i automatyzacją, do 2025 może zniknąć 85 milionów miejsc pracy, jednocześnie pojawi się 97 milionów stanowisk, wymagających nowych kompetencji i umiejętności.  

Jakie kompetencje warto rozwijać, aby zdobyć jeden z „zawodów przyszłości”? Z pewnością będą to:

 • kreatywność
 • aktywne uczenie się
 • inteligencja emocjonalna
 • elastyczność
 • innowacyjność
 • umiejętność myślenia analitycznego
 • przedsiębiorczość
 • współpraca
 • zarządzanie zespołami (HR)
 • przekazywanie wiedzy

W SAN wierzymy, że nasi studenci są przyszłością rynku pracy, dlatego chcemy Wam pomóc zdobywać umiejętności i kompetencje, które w połączeniu z wykształceniem zdobytym na naszej Uczelni będą wartością, którą docenią pracodawcy przyszłości. 

Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę praktycznych warsztatów szkoleniowych w wyjątkowych cenach! Jest to oferta przygotowana wyłącznie dla studentów i absolwentów SAN! 

Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobywaj kompetencje przyszłości z SAN! 

Automotywacja

Warsztaty z automotywacji powstały jako odpowiedź kluczowe wyzwania bieżącej rzeczywistości – natłok zadań, brak czasu, wielość bodźców i dystraktorów, które utrudniają nam osiąganie planowanych celów i realizację zaplanowanych zadań.

Celem efektywnej automotywacji jest umiejętność nakłonienia samego siebie do podejmowania konkretnych działań i zmianę podejścia z „muszę” na „chcę”. Motywacja to suma procesów zachodzących w naszym umyśle, dlatego potrzebna jest wewnętrzna chęć i wola do działania, ponieważ czynniki zewnętrzne zazwyczaj nie motywują, bądź też robią to, ale jedynie na krótką chwilę.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia budowania efektywności osobistej i zawodowej, zwiększające wiarę w siebie, pomocne w radzeniu sobie z prokastynacją oraz zwiększające samoświadomość w obszarze mechanizmów własnego działania.

Czas trwania kursu to 6 godzin (szkolenie online na platformie MS Teams). 

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zdobycie wiedzy nt. skutecznych technik motywacyjnych oraz radzenia sobie z prokrastynacją
 • Poprawa efektywności i skuteczności w realizacji celów osobistych i zawodowych
 • Przyjęcie postawy nastawionej na poszukiwanie rozwiązań
 • Wzrost samoświadomości, skupienia i odzyskania wewnętrznego spokoju