Studia II stopnia

Zarządzanie

Realizowane zagadnienia

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 6 modułów profilowych:

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć jako wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej.  Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych:

  • problematyka zarządzania strategicznego
  • koncepcje zarządzania
  • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
  • elementy prawa
  • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
  • problematyka budowania sukcesu