Studia II stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli NOWOŚĆ!!!

Realizowane zagadnienia

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 2 moduły profilowe:

· Administracja i zarządzanie publiczne

· Zarządzanie nowoczesną organizacją

Obszary realizowane w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności:

 •  Koncepcje zarządzania
 •  Współczesne problemy makroekonomiczne
 •  Prawo cywilne i gospodarcze
 •  Statystyka w zarządzaniu
 •  Nowoczesne koncepcje marketingu
 •  Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 •  Społeczna odpowiedzialność biznesu
 •  Zarządzanie strategiczne
 •  Zarządzanie międzykulturowe
 •  Negocjacje i mediacje
 •  Zarządzanie procesami
 •  Zarządzanie innowacjami
 •  Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 •  Competitive advantage in business/ Success in business
 •  Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu
 •  Public relations

Obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych specjalności:

 Administracja i zarządzanie publiczne:

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Nadzór i kontrola w administracji publicznej, Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, Systemy finansowania JST, E-administracja.

Zarządzanie nowoczesną organizacją:

Zarządzanie w administracji publicznej, Modele e-biznesu, Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Systemy finansowania JST, Logistyka w e-commerce i e-biznesie.