Rok studiów

Czesne miesięczne

Ilość rat

Czesne za rok

I rok

390 zł

12

4 680 zł

II rok

480 zł

10

4 800 zł

Razem

9 480 zł