Studia II stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli NOWOŚĆ!!!

Opłaty na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia

  • studia niestacjonarne:
    • I rok - 540zł x 12 m-cy (6480zł)
    • II rok - 540zł x 10 m-cy (5400zł)

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

  • dla kandydatów z UE*, cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł
  • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - 800 zł

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Rok studiów

Czesne miesięczne

Ilość rat

Czesne za rok

I rok

540 zł

12

6 480 zł

II rok

540 zł

10

5 400 zł

Razem

11 880 zł