Rok studiów

Czesne miesięczne

Ilość rat

Czesne za rok

I rok

320 zł

12

3 840 zł

II rok

440 zł

10

4 400 zł

Razem

8 240 zł