Studia II stopnia

Pedagogika

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Bożena Zając