Studia I stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 •  Zarządzanie,
 •  Ekonomia,
 •  Marketing,
 •  Finanse,
 •  Rachunkowość,
 •  Metody ilościowe w zarządzaniu,
 •  Prawo gospodarcze,
 •  Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu,
 •  Gry decyzyjne w zarządzaniu,
 •  Współczesna logistyka,
 •  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacji,
 •  Zachowania organizacyjne,
 •  Systemy zarządzania jakością,
 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 •  Zarządzanie finansami organizacji,
 •  Podstawy działalności biznesowej.

Obszary zajęć do wyboru:

 •  Badania marketingowe/ Metody badań i analiz rynku,
 •  Controling w przedsiębiorstwie/ Analiza finansowa,
 •  Zintegrowana komunikacja marketingowa/ Marketing w e-biznesie,
 •  Wprowadzenie do logistyki/ Zarządzanie logistyczne,
 •  Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw/ Pozyskiwanie środków na inwestycje.

Obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

 •  Zarządzanie organizacją:

Organizacja i funkcjonowanie MŚP, Współczesne formy zatrudnienia, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Zarządzanie zespołem międzykulturowym, Negocjacje biznesowe, Warsztaty przedsiębiorczości - kreatywność i innowacje.

 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zarządzanie zespołem międzykulturowym, Metody doboru personelu, Ocena pracy i zarządzanie wynikami, Systemy motywowania w organizacjach, Employerbranding, Warsztaty z zarządzania zespołem pracowniczym.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.