Studia I stopnia

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Specjalności

Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami  funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • sprzedaż i marketing internetowy
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie publiczne
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości. Celem specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która umożliwi prowadzenie księgowości oraz ksiąg handlowych dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność ta przygotowuje przyszłych księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów w zakresie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • Rachunkowość organizacji

 

 

Dlaczego warto?

Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków, programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.

Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.

Umiejętności i wiedza pozyskane w ramach studiów na Zarządzaniu są uniwersalne, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach, daje to możliwość dużego wyboru co do kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – posiada bogate doświadczenie naukowe a także doświadczenie zawodowe jako wiceprezes Miedzi Copper Corporation oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów i wiceprezes Banku Ochrony Środowiska,
 • dr Elżbieta Klamut, prof. SAN – posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako specjalista ds. księgowości, główny księgowy oraz dyrektor ekonomiczny;
 • dr Andrzej Marjański, prof. SAN - posiada doświadczenie zawodowe jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o., współwłaściciel Przedsiębiorstwa Dremar s.c. w Jeżowie oraz członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki;
 • dr Arkadiusz Derkacz - posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy jako menedżer ds. kontrolingu i procesów biznesowych, dyrektor finansowy, kierownik produkcji, logistyki, kierownik organizacyjny.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Zarządzanie: 
dr Katarzyna Kolasińska-Morawska - e-mail: kkolasinska@san.edu.plhttp://www.kkolasinska.spoleczna.pl