Studia I stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

· w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej

· w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

· w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi

· w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

· w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej

· w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek

· w branży e-commerce

· w przedsiębiorstwach branży logistycznej

· we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie

· w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji.

Absolwenci kierunku „zarządzanie” posiadają kompetencje menedżerskie umożliwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli.

W ramach studiów II stopnia studenci kierunku „zarządzanie” mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy specjalności:

  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie nowoczesną organizacją