O kierunku

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności

Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami  funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • administracja i zarządzanie publiczne

 

 

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości. Celem specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która umożliwi prowadzenie księgowości oraz ksiąg handlowych dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność ta przygotowuje przyszłych księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów w zakresie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • Rachunkowość organizacji
 • Zarządzanie finansami

 

 

Dlaczego warto?

Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków, programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.

Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.

Umiejętności i wiedza pozyskane w ramach studiów na Zarządzaniu są uniwersalne, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach, daje to możliwość dużego wyboru co do kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi
 • prof. dr hab. Andrzej Pomykalski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. M Walczak
 • prof. dr hab. Mirosław Wypych
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś
 • dr Andrzej Jackiewicz
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • dr Andrzej Marjański
 • dr inż. Paweł Morawski
 • dr Łukasz Prysiński
 • dr Ewa Stroińska
 • dr Halina Sobocka-Szczapa
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Zarządzanie: 
dr Katarzyna Kolasińska-Morawska - e-mail: kkolasinska@san.edu.plhttp://www.kkolasinska.spoleczna.pl