Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

  • w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się nasza część świata bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych potrzeb. Aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo trzeba umieć nim zarządzać, zarządzać jego otoczeniem oraz instytucjami, które służą do jego zapewnienia,
  • studia na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych obszarów wiedzy na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych oraz samorządowych,
  • zarządzanie bezpieczeństwem to niezwykle wszechstronna specjalność. Polecana jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie ochrony informacji niejawnych czy też cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi,
  • zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem,