Administracja

Absolwent specjalizacji samorządowej będzie posiadał poszerzoną wiedzę o ustroju, zadaniach i prawnych formach działania samorządu terytorialnego. Słuchaczom zostaną przedstawione również zagadnienia finansów lokalnych, w tym podatków samorządowych i prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, gospodarowania mieniem przez j.s.t. Uczestnicy specjalizacji poznają również zasady tworzenia prawa miejscowego, zagadnienia nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym oraz sądowej ochrony praw samorządu.

Zagadnienia, które pozna uczestnik studium w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych-wykonywania:

  • funkcji radnego,
  • członka zarządu,
  • skarbnika,
  • wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej,
  • pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.