Administracja

Absolwent specjalności prawo pracy i kadr zdobędzie pogłębiona wiedzę z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W szczególności przedmiotem zajęć będą zagadnienia dotyczące:

  • stosunku pracy
  • rynku pracy i pośrednictwa zawodowego
  • zasad prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej
  • obowiązków płatnika składek
  • bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalizacja adresowana jest do:

  • wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy oraz zainteresowanych wykonywaniem przyszłości funkcji dyrektorów personalnych,
  • specjalistów HR oraz innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi,
  • pracowników sektora publicznego, w tym zwłaszcza zatrudnionych w organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy.