Administracja

Absolwent specjalności prawna obsługa biznesu będzie posiadał wiedzę na temat:

 • form organizacyjno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorców
 • struktury przedsiębiorstwa
 • finansów przedsiębiorstwa
 • organów przedsiębiorstwa
 • zatrudniania pracowników przedsiębiorstwa
 • opodatkowania przedsiębiorstw
 • stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami
 • podstawowych procedur sądowych w zakresie związanym z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Absolwenci posiądą również umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, umiejętność sporządzania umów z kontrahentami, bankami ubezpieczycielami oraz umiejętność prawnej obsługi relacji z organami administracji publicznej.

Ukończenie specjalności „Prawna obsługa biznesu” pozwoli na podjęcie pracy w:

 • dziale prawnym przedsiębiorstwa,
 • kancelariach prawniczych obsługujących przedsiębiorców,
 • a także zwiększy umiejętności sprawnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem.