Rok studiów

Czesne miesięczne

Ilość rat

Czesne za rok

I rok

310 zł

12

3 720 zł

II rok

340 zł

12

4 080 zł

III rok

400 zł

10

4 000 zł

Razem

11 800 zł