Studia I stopnia

Pedagogika

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Bożena Zając