Studia I stopnia

Logistyka

Wybrane zajęcia praktyczne

Innowacyjny system prowadzenia zajęć na kierunku logistyka pozwala łączyć zdobywanie wiedzy akademickiej oraz doświadczeń praktycznych. Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem ultra praktycznych metod nauczania: projekty, warsztaty oraz laboratoria. 

Zajęcia prowadzone w laboratorium gdzie studenci mogą symulować realizację procesów obsługi logistycznej:

 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Systemy baz danych w logistyce
 • Systemy transakcyjne w logistyce
 • Gospodarka Elektroniczna
 • Logistyka on-line

Zajęcia projektowo-warsztatowe:

 • Optymalizacja w logistyce
 • Technologie usług magazynowych
 • Systemy transportowe
 • Lean manufacturing
 • Audyt w zarządzaniu jakością
 • Ryzyko w systemach logistycznych

Szczegółowy program studiów