Rok studiów

Czesne miesięczne

Ilość rat

Czesne za rok

I rok

340 zł

12

4 080 zł

II rok

360 zł

12

4 320 zł

III rok

430 zł

10

4 300 zł

Razem

12 700 zł