Powrót

Informacje praktyczne

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat administracji
Opiekun merytoryczny kierunku: dr hab. Monika Bogucka-Felczak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

 

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu 
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach w Zduńskiej Woli i w Sieradzu.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Dziekanatu w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.