Administracja

Specjalność adresowana jest do osób, które w przyszłości chcą znaleźć zatrudnienie w :

  • Policji
  • Straży Gminnej
  • Urzędach Skarbowych
  • Izbach Skarbowych

Skierowana jest także do osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem karnym, w tym karnym skarbowym.

Przedmiotem zajęć w ramach specjalności będą również zagadnienia:

  • bezpieczeństwa publicznego
  • ochrony danych osobowych
  • podstaw kryminalistyki
  • kryminologii
  • prawa wykroczeń
  • oraz rozwiązań prawnych przyjętych w UE w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego