Aktualności

Oferta pracy ZUS

« wróć

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
 • minimum 1 rok w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • podstawowa znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi pakietu  MS Office
 • orientacja na jakość
 • współpraca
 • nastawienie na rozwój
 • rozwiązywanie problemów
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska i komórki organizacyjnej o które ubiega się kandydat)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wyksztalcenie i doświadczenie zawodowe

Termina składania ofert mija 28 listopada.