Aktualności

Obrady Okrągłego Stołu ŁRPPP

« wróć

6 grudnia dobyły się kolejne obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości przeprowadzone pod hasłem „Obrady Okrągłego Stołu”.

Grudniowemu spotkaniu towarzyszył temat „Znaczenia przemysłu 4.0 w transformacji energetycznej”. Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi.

Obradom przewodniczył sekretarz Łódzkiej Rady Platformy Przemysłu Przyszłości i jednocześnie Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk Mirosław Olszewski. Ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości Julian Malaka przeprowadził żywą dyskusję, w której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami, a także pomysłami dotyczącymi przemysłu.

Poruszone zostały m.in. takie tematy jak:  sztuczna inteligencja, potencjał technologii blockchain, transformacja w obszarze cyfrowego obiegu danych, w tym cyfryzacja procesów administracyjnych i biznesowych.

Przypomnijmy, że ŁRPPP zawiązała się 15 marca 2022 roku. W Radzie zasiada również Rektor Społecznej Akademii Nauk dr hab. Roman Patora.

Zobacz też: Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zainaugurowana!